Waarom NVIA

BelangenbehartigingBelangenbehartiging
Kennis delenKennis delen
OpleidenOpleiden
Competentie ontwikkelingCompetentie ontwikkeling

Stichting Certificering

De doelgroep voor dit register bestaat uit de inkomensprofessionals in breede zin en komen voort uit het gediplomeerden en gertificeerden professional programma van de NVIA. Door jaarlijks permanent actueel zijn kunnen de geselecteerde leden zich binnen de SCNVIA laten registreren.  

De Inkomensprofessional moet het in de eerste plaats hebben van kennis en kunde. Dat zijn de zaken waarin de professional zich kan onderscheiden van de concurrentie. Het hoge en vooral praktische kennisniveau van de NVIA in combinatie met de wettelijke eisen die aan inschrijving in de NVIA  zijn verbonden, biedt de eindklant een extra zekerheid. Die zekerheid wordt ondersteund door het mogen uitdragen van het SCNVIA beeldmerk. 

Bijkomend voordeel is dat een NVIA professional door de certificeringseisen het driejaarlijkse Wft PE-examen zonder al te veel inspanning  zal kunnen afronden.