Stichting Certificering NVIA

De hoofddoelstelling van de Stichting Certificering van de NVIA om de kwaliteit te borgen van de in NVIA programma-onderdelen behandelde thema`s.

De stichting stelt de toest- en eindtermen vast van de programma-onderdelen. Daarnaast is het de taak va de stichting om de PE registratie van de NVIA bij te houden en het verlenen van toestemming om het beeldmerk te mogen uitdragen.  

Visie op Permanente Educatie

De Nederlandse Vereniging van Inkomen Adviseurs is een beroepsvereniging voor en door actieve professionals werkzaam op het gebied van inkomens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en sociale zekerheid. De inkomensprofessional is werkzaam in een sector die wordt gedomineerd door veranderingen in de samenleving, wet- en regelgeving en governance verplichtingen.

Afname baanzekerheid, flexibilisering van arbeidsverhoudingen, versoberingen van arbeidsvoorwaarden, een terugtredende overheid op het gebied van sociale voorzieningen, individualisering en verschillen, overeenkomsten en spanningen op het speelveld van publieke en private domeinen,  zijn thema`s die de NVIA bezighoudt. Ook gedrag- en cultuurverandering in de financiële sector, waarvan de inkomensprofessional deel uit maakt, vraagt om sturing vanuit de beroepsorganisatie.

Het is de ambitie van de NVIA om de belangen van klanten en inkomensprofessionals op objectieve wijze te laten horen in het complexe speelveld van de sociale zekerheid met daaromheen de aanbieders van producten en diensten. Vanuit haar brugfunctie geeft de NVIA mede vorm geven aan het toekomstig fundament van sociale zekerheid in relatie tot ‘marktwerking’ in die sociale zekerheid.

Inzet van de door de NVIA aangescherpte vakbekwaamheidseisen en de bewaking daarvan door de Stichting Certificering moet ervoor zorgen dat we blijven voldoen aan de allerhoogste eisen van vakbekwaamheid, integriteit en integrale klantadvisering.

Vanuit de Stichting Certificering worden jaarlijks onderwerpen geselecteerd voor het permanente educatie programma van de NVIA.

De link naar de NVIA treft u rechts bovenaan op deze site aan.

Lid wordenLees meer