Stichting Certificering NVIA

 

Visie van de NVIA op professionele ontwikkeling en Permanente Educatie

De Nederlandse Vereniging van Inkomen Adviseurs is een beroepsvereniging voor en door actieve professionals werkzaam op het gebied van inkomens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en sociale zekerheid. 

De inkomensprofessional is werkzaam in een sector die wordt gedomineerd door veranderingen in de samenleving, wet- en regelgeving en governance verplichtingen.

Afname baanzekerheid, flexibilisering van arbeidsverhoudingen, versoberingen van arbeidsvoorwaarden, een terugtredende overheid op het gebied van sociale voorzieningen, individualisering en verschillen, overeenkomsten en spanningen op het speelveld van publieke en private domeinen, zijn thema`s die de NVIA bezighoudt. 

Ook gedrag- en cultuurverandering in de financiële sector, waarvan de inkomensprofessional deel uit maakt, vraagt om sturing vanuit de beroepsorganisatie.

Het is de ambitie van de NVIA om de belangen van klanten en inkomensprofessionals op objectieve wijze te laten horen in het complexe speelveld van de sociale zekerheid met daaromheen de aanbieders van producten en diensten. Vanuit haar brugfunctie geeft de NVIA mede vormgeven aan het toekomstig fundament van sociale zekerheid in relatie tot ‘marktwerking’ in die sociale zekerheid.

Inzet van de door de NVIA aangescherpte vakbekwaamheidseisen en de bewaking daarvan door de Stichting Certificering moet ervoor zorgen dat we blijven voldoen aan de allerhoogste eisen van vakbekwaamheid, integriteit en integrale klantadvisering.

 

Doelstelling bestuur Stichting Certificering NVIA

De doelstelling van het bestuur van de Stichting Certificering NVIA is het certificeren en accrediteren van opleidingen die ter beschikking worden gesteld aan de leden van de NVIA. Het bestuur van de stichting stelt met ondersteuning van werkgroepen en een College van Deskundigheid de inhoud en kwaliteit van NVIA-programmaonderdelen vast. In samenwerking met de NEN en een College van Deskundigen wordt tevens het programma van de Erkend Risicoadviseur Duurzame Inzetbaarheid vastgesteld en onderhouden. 

 

Takenpakket bestuurders SCNVIA

Tot het takenpakket van de bestuurders geldt: 

  • Jaarlijks relevante en actuele onderwerpen vaststellen voor het permanente educatie programma voor de leden van de NVIA,
  • Selecteren en borgen van de kwaliteit van de aangeboden NVIA-opleidingstrajecten, 
  • Vaststellen van de beoordelingsaspecten die op een assessments van toepassing zijn,
  • Vaststellen en toezien dat procedure van het examen /assessments op de juiste wijze verlopen, 
  • Toezien en controleren op de registratie van persoonscertificatie en permanente educatie,
  • Certificatiebesluiten nemen,
  • Aanwezig zijn de NVIA-bijeenkomsten,  
  • Het deelnemen aan overleggen met divers stakeholders waaronder overheidsinstanties, CDFD, NEN, verzekeraars en opleidingsinstituten.

 

Lid wordenLees meer